Kategori

Foto

Ett fotografi är en verklig bild tagen med kamera. Bilden kan vara retuscherad eller behandlad på olika sätt.

Kategori

Foto

Ett fotografi är en verklig bild tagen med kamera. Bilden kan vara retuscherad eller behandlad på olika sätt.