Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

ÄNDAMÅL: För att kunna hantera uppdrag

Behandlingar: Beställning och utförande av uppdrag. Leverans ev. trycksaker, profilprodukter o dyl. Fakturering.

Personuppgifter: Namn på uppdragsgivare (företag och kontaktpersoner), organisationsnummer, adressuppgifter,  telefonnummer, e-postadresser, webbadress, köpinformation, användaruppgifter och uppgifter du/ni som uppdragsgivare valt att lämna.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

ÄNDAMÅL: För att kunna fullgöra företagets rättsliga plikter

Behandlingar: Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen).

Personuppgifter: Namn på uppdragsgivare (företag och kontaktpersoner), adressuppgifter,  telefonnummer, e-postadresser, webbadress, köpinformation, uppgifter om köptidpunkt, betalningshistorik.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från kreditvärderingsinstitut, banker, upplysningsföretag , din hemsida och dina sociala media.

 [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1523969004322{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”][vc_column_text]

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med:

  1. Transporter (logistikföretag och speditörer)
  2. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller andra reklambyråer).
  3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med ovan sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
  3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är skyddade via inloggning via BankID. Andra uppgifter, så som personuppgifter i tryckoriginal ligger på vår inloggningsskyddade server, med backup hos vår IT-leverantör.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]