Kategori

Folder

En folder är vikt men inte häftad trycksak eller en digital 4-siding. Det kan t ex vara en ”mapp” med fyra sidor och bara ett vik eller en trifolder som har två vik.

Kategori

Folder

En folder är vikt men inte häftad trycksak eller en digital 4-siding. Det kan t ex vara en ”mapp” med fyra sidor och bara ett vik eller en trifolder som har två vik.