Hantverksmässan inbjudan

Hantverksmässan i Båstad.

Vi har hjälpt Hantverksmässan i Båstad med material sedan mässan flyttade ut till Norrviken 2016. Vi gör inbjudningar till utställarna, anmälningsblanketter, biljetter, skyltar m.m. Mycket av materialet görs både på svenska och engelska. Även om mässan endast är tre dagar i juli jobbar vi med denna nästan hela året.

Kund

Hantverksmässan i Båstad AB

Media

Inbjudan, kartor, biljetter, poster m.m.