3d-bild miljö

Den här bilden visar både pool (basseng.no) och uterum (expodul.se) från samma norska katalog. Man vet att man har lyckats när någon säger att hen vill flytta in i ens 3d-miljö 🙂